top of page
Ridic.png

Nařízení (ES) 561/2006 Evropské unie týkající se silniční dopravy

Co je to N561 a proč je důležité

 • Nařízení (ES) 561/2006 Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství (dále jen ES) ze dne 15. března 2006, má za cíl harmonizovat některé předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006, která byla přijata změnou Nařízení Rady (EHS) 3821/85 a Nařízení (ES) 2135/98, a Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 k 11. dubnu 2007. Nyní proběhla novelizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020.

 • Nařízení vstoupilo v platnost 11. 04. 2007 a vzniklo plnohodnotné platné znění pod názvem Nařízení (ES) 561/2006 Evropského parlamentu a Rady

 • Nařízení 561/2006 definuje pojmy řidičova pracovního postupu v řízení vozidla a odpočinku a řeší postupy provedení základních pojmů kterými jsou například jízda, přestávka, odpočinek, jiná práce.

 • Po 14 letech provází aplikaci N561 v praxi mnohé problémy, které vyplývají na jedné straně z toho, že v jednotlivých zemích je trochu jiný přístup k výkladu nařízení a na straně druhé i v rámci jednotlivých zemích existuje vícero výkladů

 • To vede k tomu, že velká část řidičů si nikdy není jistá tím co je vlastně správně a co ne. Přesto jsme přesvědčeni, že v princípu je N561 velmi jednoduchá a na této stránce budeme usilovat o jasné sdělení všech specifik N561. 

Logo N561.png

Co přinesla novelizace N561

 • Detailní přehled změn v N561 dle novelizace ze srpna 2020

 • Srovnání všech klíčových pasáží ve starém a novém znění

Klíčový aspekt nařízení je správné dodržování doby odpočinku - jak denní tak týdenní. 

Co říká nařízení

 • Klíčové u N561 je dodržovat správné náhrady a tady "stará" N561 říká, že náhradu za zkrácenou TDO je potřeba udělat v týdnu následujícím nebo v tom dalším - před naplněním řádné TDO. Nicméně letošní  novelizace N561 přinesla i možnost udělat 2 zkrácené TDO po sobě, v tom případě je potřeba si udělat náhradu za obě zkrácené TDO v tom třetím týdnu (za oba zkrácené najednou)

Tachograf

 • I před novelizací se běžně stávalo, že tachograf při zkrácené TDO ohlásil chybu, ale když jste si ji nahradili, chyba se smazala a vše bylo správně

 • Předpokládáme, že režim dle nové N561 budou hlásit ještě více chyb (kvůli dvěma zkráceným TDO po sobě) – půjde zejména o ty starší, ne-inteligentní

 • Při kontrole ze strany policie nebo BAG musíte vědět proč tachograf hlásí chybu a mít plán kdy zkrácené TDO nahradíte (např. když budete kontrolování ve chvíli, kdy máte za sebou dvě zkrácené TDO)

Za co dostanete pokutu

 • Jelikož je novelizace N561 na světě krátce a byla přidána možnost dvou zkrácených TDO po sobě, situace bude komplikovanější zejména v případě nepravidelného režimu, resp. kdy musíte udělat změnu ve svém režimu. V této chvíli nevíme jistě jak na takovéto případy budou reagovat kontrolní orgány

 • Situace je o to komplikovanější, že v jedné zemi můžete dostat pokutu za něco, za co v jiné zemi pokutu nedostanete

Co jsou to "režimy N561" a k čemu jsou dobré

 • Pochopení dvou- a čtyřtýdenního režimu je asi nejjednodušší pomůcka k tomu nesplést se ve výpočtu týdenní doby odpočinku (přehled nejčastějších režimů viz níže)

 • Pravidelné režimy, kdy opakovaně střídáte plnou a zkrácenou dobu odpočinku, jsou velmi jednoduché a nedávají prostor k omylu

 • Problém může nastat, kdy potřebujete udělat změnu - kdy neplánovaně musíte zkrátit dobu odpočinku (mimo pravidelný režim) a pak si ji musíte nahradit. To vám režim rozhodí a musíte vše správně propočítat

Standardní režimy pro výpočet týdenní doby odpočinku

Režimy_N561.png

Co přinesla letos novelizace N561

Hlavní změny v N561 ze srpna 2020

 • 45-minutová přestávka pro dvouosádky

 • Zákaz čerpání TDO v kabině vozidla

 • Povinnost návratu řidiče domů

 • Mohou se čerpat dvě po sobě zkrácené TDO

 • Překročení denní a týdenní doby řízení

 • Zkrácená TDO v doprovodu trajektu a železnice

Celý článek si můžete přečíst tady

Nestandardní režimy a časté problémy s N561

 • V blízké době rozšíříme tuto stránku o nejčastější problémy spojené s N561 - jinými slovy za co nejčastěji dostáváte pokuty. 

 • Problémové situace jsou zejména ty, kde jedete v nestandardním režimu (nepravidelném), nebo musíte udělat výjimku ze svého režimu. 

 • Pište nám své zkušenosti s pokutami a problémy na d365@d365.cz nebo na SZ Facebooku anebo tady do chatu

Rozdíly mezi státy

 • V blízké době rozšíříme tuto stránku o popis toho jak k N561 přistupují kontrolní orgány v různých státech Evropy

 • Řidiči, dispečeři, kteří máte zkušenosti s kontrolami N561 v zahraničí, podělte se se svými kolegy

 • Pište nám své zkušenosti s pokutami a problémy na d365@d365.cz nebo na SZ Facebooku anebo tady do chatu

bottom of page