Vyhledat

Úsilí o pozastavení zákazu používání CB vysílaček v Německu

Legislativa v Německu začala omezovat používání CB rádií před třemi roky s tím, že bude zajištěno přechodné období, které končí dnem 1. července 2020. Zákon umožňuje používání zařízení včetně radiostanice CB jen za předpokladu, že nebude potřeba ovládání rukou. Při jejich ovládání a provozu řidič nesmí být nucen se dívat mimo vozovku a nesmí být omezen ve sledování provozu. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) v Německu, požádalo dne 19. června 2020 o upuštění od sledování zákazu používání CB vysílaček pro všechny typy vozidel, to znamená i pro kamionovou dopravu, a to do 31. ledna 2021 včetně. Důvodem pro pozastavení pravidla pro používání rádiových zařízení při řízení jako pro všechna elektronická zařízení totiž vyžaduje zařízení handsfree nebo náhlavní soupravu. V současné situaci je obtížné distribuovat tato zařízení kvůli Covid-19, protože výroba takových zařízení je zpožděna. BGL již vydalo stanovisko jako první krok k pozastavení období. Návrhy řešení jsou rovněž uvedeny ve společném dopise.