Vyhledat

Čas strávený cestováním: odpočinek, pracovní pohotovost a přestávka?

Každý z nás řeší, jak se nedostat do konfliktu se slavnou N 561 / 2006. Kdy mít odpočinek, kdy jsou možné odchylky od výše uvedeného nařízení atd. O odchylkách jsme již psali v tomto článku.

Dnes se podíváme na tři případy, kdy lze čas strávený cestováním považovat za odpočinek nebo pracovní pohotovost.


Řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo vlaku

  • Pokud má řidič k dispozici lůžko nebo lehátko, může v tomto případě využít čas k odpočinku nebo přestávce. 

  • Pokud lůžko ani lehátko k dispozici nemá, nemůže čas využít k odpočinku, ale je možné tuto dobu pracovní pohotovosti považovat za přestávku.

Řidič nedoprovází vozidlo, cestuje vlakem nebo trajektem

  • Pokud má na uvedeném trajektu nebo ve vlaku k dispozici lůžko nebo lehátko a jede na místo nebo z místa, kde se ujme vozidla je tento čas považován za "odpočinek".

Provoz s více řidiči - osádka

  • Jedná o člena osádky, který je k dispozici pro případné řízení vozidla, sedí vedle řidiče a zaznamenává pracovní pohotovost.


Proto pamatujte:

"Kdo neodpočívá, ten nejede!" tak praví přikázání N561.