Vyhledat

Počet obětí na silnicích i přes Covid-19 neklesl

V důsledku dění za poslední čtvrtletí tohoto roku a výsledků statistik dopravních nehod ve spojitosti se zraněním stoupají i při omezení provozu Covid-19 nehody se zraněním. 

V období ledna až března 2020 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice podle předběžných informací usmrceno 103 osob, meziročně o 15 osob více.

Na nárůstu počtu obětí se významně podílely aspekty:

  • nepřiměřená rychlost 

  • nevěnování se řízení 

  • přejetí do protisměru

  • sražení chodce na přechodu


Na statistikách se podílí i zranění a oběti při dopravní nehodě kamionů. Statistika ukazuje, že v březnu meziročně cekově poklesl jak počet nehod lehkých, tak i těžkých. Ovšem nepodařilo se snížit počet úmrtí. V období od 21.března do 26.března, tedy za 6 dní po sobě, nebyla na silnicích v České republice usmrcena ani jedna osoba. Celkem bylo takových dní devět za celý březen 2020. Ovšem v roce 2019 bylo v březnu evidováno 10 dní bez obětí na životech.


Řidiči se stali pod vlivem tlaku Covid-19 a v náporu starostí méně pozorní a nepřipravení ke dlouhým cestám. Příčiny nepozornosti tkví zřejmě i v dočasně zdánlivém pocitu klidu na silnicích, volnějšího povozu a zdánlivého uvolnění pravidel.

Apelujeme nejen na řidiče nákladní dopravy, buďte opatrní. Nevytvářejjte situace, kdy zvyšujete možná rizika. Než usednete k dlouhé jízdě odpočiňte si. Nepodlehněte zdání „to zvládnu“.