Vyhledat

Řidiči kamionů udržují Evropu v chodu, jejich pracovní podmínky se ale zhoršují

Mezinárodní studie mezi dopravci a dalšími společnostmi v silniční dopravě vypracovali studii, která naznačuje znepokojivé informace. Šetření ukázalo že obchodování s lidmi je praktikováno v evropské silniční dopravě a odhaluje porušování lidských práv na hranici Evropské unie.

Dopravní společnosti se v důsledku Covid-19, dostávají do situace, která žene ceny od výrobců a spedic na finanční úroveň stěží pokrývající jejich náklady na dopravu. Tito dopravci se pak pod tímto tlakem dostávají do situace, kdy již nedokáží udržet bonitu společnosti a uchylují se k praktikám, které vedou ke snížení výplat a ohodnocení samotných řidičů. Zde se potom uchylují k řešením, která indikují praktiky na hranici se zákonem.

Šetření ukázalo, že některé dopravní společnosti využívají nedostatek kontrol a donucovacích prostředků při pandemii a rozhovory s řidiči odhalily vykořisťovatelské praktiky běžné v tomto odvětví a další obtíže, kterým čelí v důsledku krize Covid-19.

  • Řidiči z Ukrajiny, Běloruska, Uzbekistánu, Turecka, Filipín a dalších zemí mimo EU jsou najati za východoevropských podmínek , přestože pracují téměř výhradně v západní Evropě.

  • Řidiči jsou nuceni podepisovat smlouvy, které jsou psány v jazycích, kterým nerozumí.

  • Řidiči dostávají průměrný pevný plat kolem 100–600 EUR měsíčně.

  • Zaměstnavatelé přepravují řidiče ve skupinách v mikrobusech do západní Evropy, kde začínají pracovat.

  • Řidiči žijí ve svých vozidlech měsíce bez přerušení, kde tráví svůj odpočinek, spí a jedí.