Vyhledat

ŘSD vypsalo další tendr na opravy dálnic a mostů

ŘSD vypíše do konce letošního roku výběrová řízení pro 15 nových dálničních a silničních staveb, uvedli na svých webových stránkách. I přes situaci Covid-19, která přerušila pokračování různé stavební společnosti, ŘSD, se rozhodlo již od začátku nezastavit se a pracovat na projektech i nadále.

V dnešní situaci se setkáme se společnostmi, které navzdory vyšší nezaměstnanosti stojí na nedostatku pracovních sil. Jejich zaměstnanci, převážně z východní Evropy, zůstávají doma a firmy hledají marně nové zaměstnance.

ŘSD, se i přes tuto situace zvládlo udržet stavby v pohybu. Chce i nadále pokračovat a povzbudit stavební společnosti tím, že jejich zaměstnanci najdou práci.

Je tedy vypsán nový tendr na více jak 15 dálničních a silničních staveb s předpokládanou hodnotou 20,6 miliard Kč (bez DPH). Na dalších 14 staveb o celkovém objemu téměř 17 miliard Kč (bez DPH) již výběrová řízení probíhají, případně jsou stavby již připraveny k zahájení.

O jaké klíčové úseky se převážně jedná?

  • D1 - Říkovice - Přerov

  • D3 - ODPOČÍVADLO Chotýčany

  • D3 - Třebonín - Kaplice nádraží

  • D6 - Krupá

  • D55 - Staré město - Moravský písek

  • D55 - Babice - Staré Město

  • D7 - Chlumčany

a další neméně důležité silnice a komunikace

Je jisté, že ŘSD si na svém slově stojí a hodlá dokončit výstavbu dle očekávání. Zahrnuty jsou i opravy mostů, na které někteří z řidičů opravdu čekají.3 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol