Vyhledat

Školení řidičů a další opatření kvůli COVID-19 pro řidiče

Pravidelná školení řidičů


Při dodržení podmínek by měla probíhat školení profi řidičů


 • psací potřeby si noste vlastní

 • pouze s poloviční kapacitou učeben, aby byly mezi řidiči zajištěny dostatečné rozestupy 2 metrů 

 • před vstupem do učebny provedou všichni vstupující dezinfekci rukou a výuku absolvují s ochranou dýchacích cest 

 • po každé vyučovací hodině (tedy po 45 minutách) je vhodné školení přerušit a důkladně vyvětrat prostory. 

 • po ukončení každého vícehodinového školení se doporučuje po předchozím vyvětrání důkladný úklid a dezinfekce stolů, lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší.

Dopravně-psychologické vyšetření


 • K vyšetření psychologem přistupují řidiči po jednom po předchozí dezinfekci rukou.

 • Vyšetření u psychologa probíhá oboustranně s ochranou dýchacích cest.

 • Čekání na vyšetření psychologem by mělo být zajištěno ve větratelných místnostech, případně ve venkovním prostoru.

Podmínky vyšetření:


 • Kapacita společných školení/testů se doporučuje snížit na polovinu. 

 • Každý řidič by měl mít k dispozici vlastní PC, na kterém bude provádět testy, měl by být poučen o donesení vlastních psacích potřeb. 

 • Společná část vyšetření probíhá po předchozí dezinfekci rukou a s ochranou dýchacích cest v provětraných místnostech. 

 • Po ukončení této společné části a po předchozím vyvětrání se provede důkladný úklid a dezinfekce stolů, lavic, opěradel židlí, klik, vypínačů, použitých myší atd. 


Cestování


Do Česka také na tři dny mohou přijet unijní občané a vysokoškolští studenti - prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti, tedy například na obchodní jednání, studia Rovněž oni budou muset na hranicích předložit negativní test na covid-19, který nebude starší čtyř dnů. Mezi desátým a 14. dnem pobytu v Česku budou muset podstoupit další test na nemoc covid-19.


Pendleři, 


kteří nespadají pod výjimky, se podle dosavadních pravidel mohli vracet do Česka výhradně po dvou týdnech práce v cizině. V Česku následně museli strávit dva týdny karanténě.  Od pondělí budou mít možnost přecházet hranice každý den, budou ale muset pravidelně předkládat negativní  test na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Při prvním příjezdu do Česka budou pendleři potřebovat negativní test, který nebude starší než čtyři dny. Následně budou předkládat nové testy jednou za dva týdny. Pokud by jej na hranicích neukázali, museli by do dvoutýdenní karantény. Otestovat se budou moci nechat i v Česku a do čtyř dnů výsledek při návratu na hranicích předložit. Testy si budou muset zajistit sami.
211 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol