Vyhledat

Španělsko krátkodobě ruší zákazy jízdy kamionů

Usnesení generálního ředitelství pro dopravu ve Španělsku v souladu s ustanoveními konsolidovaného znění zákona o provozu, oběhu motorových vozidel a bezpečnosti silničního provozu schváleného královským legislativním nařízením bude na čas pozastaveno. Důvodem je výjimečná situace v důsledku opatření šíření infekce způsobené COVID-19.

Španělsko (bez Katalánska a Baskicka) tímto přistoupilo k opětovné výjimce ze zákazu jízd nákladních vozidel v období od 30.10. do 9.11.2020. Toto opatření se tedy netýká Katalánska ani Baskicka.

Výjimka se týká vozidel s celkovou hmotností nad 7,5 tun a vozidel, která vyžadují zvláštní povolení například hašení požárů, ochraně životního prostředí, udržování stavu vozovky a záchraně lidských životů.

Upozorňujeme, že zůstává zákaz jízdy kamionů přepravujících nebezpečné věci podle ADR.


Nezapomeňte si zkontrolovat i další zákazy jízdy na www.d365.cz/zakazy-jizdyVšeobcené obchodní podmínky >

Kontakt:

digiCHAIN s.r.o.

IČ: 07315694

d365@d365.cz

© Copyright D365.cz