Vyhledat

29 000 přestupků při rozsáhlé letní akci kontrolorů ve Španělsku

Španělský úřad pro řízení dopravy dostatečně dopředu informoval, že přes léto budou probíhat kontrolní akce, které mají vést k bezpečnosti provozu. Nejdříve se kontroloři zaměřili od 6. do 12 července na kontrolu nad dodržováním rychlosti. Konkrétně se organizovaně zvolilo a zřídilo 2 444 kontrolních stanovišť rychlosti.

  • Celkem, se zkontrolovalo 550 267 vozidel, což je o 164 853 více než v předchozím roce.

  • Z celkového počtu kontrolovaných řidičů bylo 7951 informováno o překročení rychlosti v době, kdy projeli kontrolním bodem a proto byli zastaveni a informovány dopravními kontrolory o spáchání přestupku.

  • Kromě toho bylo 5,8 % vozidel pevným radarem nahlášeno na silnicích pro překročení povolené rychlosti a 4,5 % vozidel hlášeno na dálnicích a vysokorychlostních silnicích.

  • Dále 7 % řidičů se dopustilo trestného činu proti bezpečnosti silničního provozu a bylo postaveno před soud za překročení rychlosti povolené na silnici o více než 80 km/h, jak je uvedeno v trestním zákoně.

  • Vzhledem k vysokému procentu nehod, ke kterým dochází na dálnicích a vysokorychlostních silnicích (především u těch, které mají v každém směru pouze jeden jízdní pruh), úřad posílil kontrolu rychlosti pomocí statických i dynamických radarů. V této souvislosti zdůraznil, že na vysokorychlostních silnicích a křižovatkách bylo zjištěno 61 % přestupků.

Úřad tímto připomněl důležitost dodržování dopravních předpisů a zdůraznilo, že se i nadále bude velmi zaměřovat na přestupky řidičů, jako jsou zejména bezpečnostní pásy, používání mobilních a podobných zařízení během řízení. Jednoznačně varuje, před alkoholem a jinými návykovými látkami během řízení.10 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol