Vyhledat

§ 36 krizového zákona - náhrady škody firmám

Otázka:


Dobrý den,

jak vykládáte § 36 krizového zákona? Nahrazuje se škoda ve smyslu skutečné škody i ušlého zisku, jak by naznačoval odst. 1, nebo jen věcná škoda a škoda na zdraví, jak by naznačovaly odst. 2 a 3? A co s tím pojmem věcná škoda, vykládal/a byste jej ve smyslu pracovně právní judikatury, tak, že by opět bylo možné uvažovat i o náhradě ušlého zisku? Odpověď: Ustanovení § 36 krizového zákona zakládá odpovědnost státu za škodu způsobenou občanům nebo firmám v souvislosti s krizovými opatřeními státu. V současnosti zažíváme nouzový stav, který je svým rozsahem i délkou zcela bezprecedentní, a proto dosavadní výklad a judikaturu pravděpodobně nebude možné převzít a aplikovat bez dalšího. Náhrada se podle stávajících rozsudků Nejvyššího soudu přiznávala zejména za škodu na věcech zabraných státem při krizové situaci. Nelze vyloučit, že by se náhrada škody za aktuální situace mohla vztahovat i na ušlý zisk v důsledku krizových opatření vlády


  • např. obchodníkům, nebo restauratérům, kteří na základě rozhodnutí vlády museli zavřít

  • případně firmám, které ztratili zakázky z důvodu uzavření hranic


Jestli se tak stane, v jaké výši a kdy, ukážou nejbližší týdny. Vláda příští týden představí více detailů z programu COVID 2. Je možné a zdá se být i pravděpodobné, že stát nakonec za účelem pokrytí určitých ztrát podnikatelů v důsledku krizových opatření přijme legislativu zcela novou.

32 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol