Vyhledat

Antivirus - program MPSV na ochranu zaměstnanosti přidal dnes další opatření!

A. Nařízení karantény zaměstnanců

 • Zaměstnanec pobírá 60% mzdy

 • Příspěvek pro zaměstnavatele v plné výši vyplacení náhradní mzdy


B. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě nařízení vlády

 • Zaměstnanec pobírá 100% mzdy

 • Příspěvek pro zaměstnavatele 80% z vyplacené mzdy


C. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30%)

 • Zaměstnanec pobírá 100% mzdy

 • Příspěvek pro zaměstnavatele 80% z vyplacené mzdy


D. Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti

 • Zaměstnanec pobírá 80% mzdy

 • Příspěvek pro zaměstnavatele 50% z vyplacené mzdy


E. Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy

 • Zaměstnanec pobírá 60% mzdy

 • Příspěvek pro zaměstnavatele 50% z vyplacené mzdy


+ Pro OSVČ

 • Odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců

 • Možnost využít Mimořádnou okamžitou pomoc