Vyhledat

BAG provedl rozsáhlé kontroly doby odpočinku, kabotáže a technického stavu

BAG provedl v srpnu rozsáhlé kontroly dodržování doby odpočinku, pravidel kabotáže a technického stvu vozidel.


10.-11.8. a 25.-26.8. provedl BAG kontroly na více než 20 stanovištích s cílem kontrolovat dodržování kabotáže a technický stav vozidel. Ve dnech 10.-11.8. bylo zkontrolováno 717 vozidel. 32 vozidel porušovala pravidl kabotáže, u 5 vozidel byly zjištěny technické závady. Jen jedno porušení bylo u doby odpočinku. 25.-26.8. bylo zkontrolováno 591 vozidel. Došlo jen k 1 porušení doby odpočinku a u 8 vozidel byly zjištěny technické nedostatky.

16.8. provedl BAG kontroly na 22 stanovištích s cílem kontroly dodržování doby odpočinku a pravidel kabotáže. Kontrolováno bylo 260 vozidel. Až 33 z nich porušilo dobu odpočinku a 6 pravidla kabotáže.


#d365 #dispecink365 #dispecing365 #BAG #Nemecko #silnicnikontrola #kabotaz #N561 #dobaodpocinku

288 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol