Vyhledat

Bodový systém - jak správně postupovat a jak získat body „navíc“

Vlastníte li řidičský průkaz, jeho nedílnou součástí je bodový stav v kartě řidiče. Bodový systém se tím zařadil do žebříčku kategorie vysoké míry sledovanosti a to hlavně v případě nejen samotných řidičů, ale i jejich zaměstnavatelů.  Pokud se rozhodnete pro to, stát se řidičem jakékoliv řidičské skupiny, bodový stav je neměnný ať najezdíte 5 km za měsíc anebo 3 tisíce. Získáním řidičského oprávnění bez rozdílů všichni řidiči mají ve své kartě řidiče stav „0“ a od jeho odebrání je dělí  hranice 12 bodů.

Hranice 10 ti bodů, se stává pro profesionálního řidiče velmi hraniční. S těží získá nové zaměstnání u dopravce, který bodový stav sleduje a lehce může přijít o řidičský průkaz. Není však zcela jednoznačné, aby řidič o řidičský průkaz přišel, pokud se k této chvíli zachová předvídavě.


Má totiž možnost, obrátit se na zaměřené školicí středisko, které pomůže odečíst v jednodenním školení body tak, aby je získal zpět. Školení v akreditivem středisku má dvě podmínky:


  • nesmí mít v součtu více než 10 bodů

  • nesmí mít přestupek, který byl ohodnocen 6 ti a více body najednou

Obě podmínky musí řidič splňovat v době podání žádosti o přijetí ke školení. Při absolvování takového školení, se vrátí řidiči pouze 3 body zpět. Školení si nese s sebou jistá pra