Vyhledat

Brenner a silniční vs. železniční přeprava

Nedílnou součástí nákladní dopravy je i železniční přeprava. Ovšem objem převáženého zboží po železnici přes koridor Brenner ve srovnání se silniční nákladní dopravou klesá.

Železniční přeprava zboží je propagována jako cíl tyrolského tranzitního řešení již několik let. Kromě několika krátkých období však vývoj směřoval jiným směrem. V dobách kolem roku 1970, se dělila železniční přeprava v tunách 50/50 se silniční dopravou. Během roku 1980, se dostala přeprava po železnici na samé dno, kdy se využívala zcela minimálně a klesla pod hranici 20 %. Postupnou propagací, se v roce 2010 přeprava zboží po kolejích zvýšila na 35 %.

Rekordní provoz nákladní komionové dopravy, se od roku 2010 nikterak nesnížil a naopak neustále roste. Jsou vydaná omezení, která nařizují dopravcům, aby svá vozidla vybavila minimálně filtry, kterými se vozidlo obejde bez nadměrných splodin. Prozatím se podařilo jen dvakrát odlehčit provozu a to v době hospodářské krize 2009 a následně v krizi Covid-19. Ani jeden ze států, nechce říci, že nákladní kamionová doprava je nedůležitá, ovšem životní prostředí, je potřeba chránit a míru znečišťování životního prostředí je potřeba snižovat.

Pokles na silnici měl vždy pozitivní vliv na hodnoty vzduchu v Tyrolsku. Během opatření zaměřených proti Covid-19 bylo měřeno výrazně méně znečišťujících látek, zejména v měřicích bodech podél dálnice. Mezitím však počet vozidel na tranzitních trasách opět roste, stejně jako úrovně znečišťujících látek.

Hodnoty v oblasti Brenner, se budou i nadále sledovat. Prozatím jsou již naplánované pravidelné blokace vedoucí k tomto úseku v první polovině roku 2021. O jejichž provedeních, se blíže dozvíte v našem nedávném článku zde: https://1url.cz/GzjlK
99 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol