Vyhledat

Cesta jak udržet spokojené zaměstnance - řidiče

Lidé, kteří nejsou propojeni s kamionovou dopravou pravděpodobně mají celkem nepřesnou představu o čem je tato práce.


Mnozí si neuvědomují jak složité je stát se kamioňákem a s čím je spojena profesionalita, kterou řidiči získali. Mnozí si taktéž neuvědomují důležitost technologií potřebných k řízení flotily kamionů podílejících se na tom, aby se kamiony dostali do cílové destinace včas.


Právě proto je důležité vnést světlo do reality pracovního prostředí v tomto segmentu. Tady je několik příkladů nástrojů pro dopravce, které můžou vést ke zvýšení své reputace a tím i přitáhnout nové řidiče:


Používat nejaktuálnější technologické nástroje

Všichni víme, že kamionová doprava nemá reputaci vysoce technologického odvětví – i přes skutečnost, že jedna společnost může provozovat stovky kamionů v rámci různých dopravních infrastruktur. Pokud tohle není důvod k vylepšení technologických nástrojů, tak co ním je? Používaní nejnovějších technologií zabezpečí přepravní společnosti nejen konkurenční výhodu, ale zlepší i profesionální imidž společnosti.


Investovat do komunikace zaměřené na veřejnost.

Komunikace s veřejností je důležitou stránkou pro zlepšení profesionálního imidže dopravce. Tím, že vysvětlíme veřejnosti, co obnáší stát se kamioňákem, pomůžeme vylepšit vnímaní veřejnosti a tím navýšit důvěru veřejnosti v kamionovou dopravu. Je možné to udělat jednoduše. Prostřednictvím sociálních médii, blogů, přidáním kontextu ve formě příběhu konkrétního kamioňáka se zobrazením jeho fotografie. Pokud věnujete čas k rozvíjení obrazu Vaší firmy v rámci sociálních médii, budete schopni se propojit s lidmi, kteří nejsou součástí kamionového biznisu, ale kteří vám ve finále mohou pomoct rozvíjet váš biznis.


Být příkladem a jednat s řidiči kamionů jako se skutečnými profesionály.

Samozřejmě, profesionální přístup je daleko víc než software. Profesionalizmus je způsob na základě kterého se chováme vůči zaměstnancům, obchodním partnerům v rámci kterého jde zejména o dodržování etického jednání, důstojnosti a respektu ke druhým. Nejdůležitějším článkem v nastavení a udržení profesionálního přístupu v kamionové dopravě je jednat s řidiči kamionů jako se skutečnými profesionály. Kamionisteé potřebuji vědět, že jejich dovednosti a talent si vážíme. Musí vědět, že jejich práce pro firmu je vysoce hodnocena, a že je respektujeme. Na základě toho je vysoce pravděpodobné, že budou jednat jako skuteční profesionálové bez ohledu na to zda jsou na cestě, na mobilu, zda vykládají zboží apod. Být viděn jako profesionál je někdy složité v segmentu kamionové dopravy. Nicméně správný, transparentní, korektní přístup může pomoct k navýšení reputace firmy v očích veřejnosti a obchodních partnerů a v neposlední řadě k navýšení reputace samotné kamionové dopravy, z čeho ve finále budou profitovat všichni.


A to stojí za to, co myslíte?Co číst dál? Neváhejte se podívat na nové nabídky práce na www.d365.cz/jobs
411 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol