Vyhledat

Chrání kolony na hranicích před koronavirem, anebo naopak zvyšují riziko?

I když se na mnoha hraničních přechodech postupně dlouhé kolony odbourávají, emoce způsobené tímto krokem Německé vlády, nadále planou.


Všichni rozumí důvodům proč k tomu němci přistoupili, přesto zůstává rozum stát nad tím, proč nejsou z tohoto opatření vyňati řidiči kamionů. O problémech, které to způsobuje z pohledu nepřesnosti termínů dodání, už snad ani nemusíme mluvit.


Zajímavý pohled na věc nicméně je fakt, že na hraničním přechodu, kde kamiony plynule projíždí, řidič sedí většinou času sám v kabině. Na druhou stranu na přechodech, kde se tvoří mnohahodinové kolony, řidiči si krátí čas vzájemnými návštěvami a diskusemi v početnějších hloučcích. Bude opravdu zajímavé sledovat jaký dopad toto opatření bude mít v oblasti zdraví řidičů.


Jiným efektem tohoto opatření je, že dopravci a řidiči hledají alternativní dopravní trasy, kterými se vyhýbají ucpaným přechodům. To způsobuje vícenáklady pro dopravce, nehledě na zbytečně vypuštěné emise do ovzduší a dopravní zátěž pro silnice a obce, které na to nejsou uzpůsobeny.


A co vy? Už jste si našli svoji cestičku?
507 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol