top of page
Vyhledat

Co hrozí v Itálii druhému řidiči, který nevloží kartu do tachografu

V poslední době se zkouší více experimentovat nad tím, jak nejlépe využít výkonu, aby se řidiči dostali dále, bez zásahu do jakéhokoliv zařízení ve vozidle. Navíc tak, aby vše vypadalo velmi reálně a bylo pro kontrolory velmi těžce zjistitelné. Na nově zkoušející „experimenty“ řidičů, se často nepřijde, ovšem v Itálii, již tuto taktiku řidičů odhalit umí. Za poslední zlozvyk řidičů považují tamní soudci přestupků řidičů, pokud je osádka a jeden z řidičů, v domnění takzvané „mrtvé pauzy“ či vícenásobné činnosti. Zákony v Itálii na tuto praktiku mají přesně definovaný odstavec 2 čl. 179 zákona o silniční dopravě. Ten jasně popisuje, že pokud jsou dva řidiči, musí mít oba zasunutou kartu v tachografu a naopak, nelze jet se dvěma kartami v tachografu v jednom řidiči:

  • vícenásobná přítomnost umožňuje prodloužení denní pracovní doby z 24 na 30 hodin, aby oba řidiči mohli dodržovat ustanovení týkající se doby řízení, přestávky a odpočinku. Pokud není vložena jedna ze dvou paměťových karet v tachografu, nenastane stav vícenásobné přítomnosti a nedovolí se překročení denních pracovních hodin, protože je to pauza zamaskovaná skutečným počtem dob řízení a odpočinku.

  • doslovný obsah odstavce 2 čl. 179 stanoví, že pokuta se vztahuje i na řidiče, který řídil a nevložil kartu řidiče do tachografu, či nemá řádně vypsaný záznam o době řízení tak, aby správně navazoval na dobu řízení osádky. V důsledku tohoto se vztahuje pokuta též na řidiče, který je ve vozidle i pokud neřídí.

  • chování se považuje úmyslné s cílem změnit tachografové záznamy nevkládané karty, což by ve skutečnosti zaznamenalo dobu odpočinku, kterou řidič skutečně nedodržel

  • taktéž se posuzuje počet dvou řidičů v kabině z čl. 34 odst. 4 výše uvedeného zákona, podle kterého „ Pokud je ve vozidle vybaveném digitálním tachografem více než jeden řidič, vloží každý řidič svou vlastní kartu řidiče do správného slotu. tachografu

Jsou-li v průběhu jednoho roku zjištěna tři porušení pravidla uvedeného výše, uloží příslušný úřad na odbor pozemní dopravy ve správním řízení podnět pro přidanou sankci a pozastavení povolení vstupu do státu, které se vztahují k vozidlu, jehož se porušení týká. Pozastavení je spojeno s poskytnutými peněžitými sankcemi.
20 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Všichni jste se pravděpodobně někdy setkali se situací, že zboží, jeho množství, váha, nebo stav uvedený na CMR neodpovídá skutečnosti. Co je v takové situaci potřeba dělat? V tomto článku najdete něk

bottom of page