Vyhledat

Co nevíte o zákazech a měli byste vědět

Rádi bychom vám v tomto článku přiblížili složitost tématu zákazů a vysvětlili proč nejde vše popsat v jednom článku. To, že v každém článku nepopisujeme všechny možné výjimky není proto, že bychom o nich nevěděli, ale že to téma je velmi komplikované a nejde jednoduše popsat. Některé státy mají seznam zákazů a výjimek dlouhý více než 10 stránek.


Kromě toho do rovnice vstupuje Covid-19, který všechny zažité zvyklosti postavil vzhůru nohama a tak už se jen málokdo vyzná v tom co bylo zrušeno a které zrušení už bylo zase odvoláno a platí to původní.

V zásadě rozlišujeme 3 základní druhý zákazů jízdy nad 3,5t:

1. Celostátní zákazy, které až na výjimky platí v celém státě

  • jsou to hlavně ty víkendové, sváteční a prázdninové zákazy

  • většinou je vyhlašuje vláda a platí pro celý stát

  • jsou výjimky typu Německo, nebo Španělsko, kde jednotlivé spolkové země stanovují vlastní pravidla - většinou jsou si podobná, takže ve většině státu platí to samé, ale ne vždycky

  • tento typ zákazů se vztahuje na téměř všechn