Vyhledat

D4 dostaví a 25 let bude i udržovat sdružení DIVia

Tendr na zhotovitele PPP projektu dostavby 32 km D4 má vítěze.

Pokud vše vyjde, projekt uskuteční sdružení DIVia, které dálnici vybuduje, bude ji udržovat po dobu 25 let, následně ji v perfektním stavu odevzdá státu. Firma provede výstavbu dálnice i rekonstrukci stávajících úseků.


PPP projekty jsou zkratkou anglické "public private property" anebo v překladu "veřejně-soukromé vlastnictví". Znamená to, že dálnici (ale staví se takhle v zahraničí např. i elektrárny nebo jiné velké stavby) nejen postaví soukromá firma, ale se o ni i dlouhodobě bude starat a stát jí za to bude platit nějakou domluvenou částku.
49 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol