Vyhledat

Další výjimky ze zákazu jízdy v Německu

Bavorsko, Sasko a Porýní - Falcko opět udělily výjimku ze zákazu jízdy kamionů v neděli a ve svátek:

  • Bavorsko - všechny NUTNÉ jízdy, včetně prázdných jízd

  • Sasko - všechny jízdy, včetně prázdných jízd (kromě nadrozměrných nákladů)

  • Porýní - Falcko - všechny jízdy, včetně prázdných jízd

Všechny 3 výjimky jsou uděleny do 5.4.2021


Všeobcené obchodní podmínky >

Kontakt:

digiCHAIN s.r.o.

IČ: 07315694

d365@d365.cz

© Copyright D365.cz