Vyhledat

Další 3 spolkové země Německa prodlužují výjimku ze zákazu jízdy kamionů

Donedávna BAG vydával aktualizaci svého seznamu výjimek ze zákazu jízdy zhruba jednou za 14 dní. Jak se ale blíží hranice 5.4., do kdy končily výjimky většiny spolkových zemí, frekvenci zrychlil, jak se na poslední chvíli přidávají další spolkové země, které prodlužují výjimku do 30.6.


Tentokrát se přidaly:

  • Hesensko

  • Porýní - Falc

  • Berlín

Stejně jako včera, i tentokrát platí, že na Velikonoce to vliv nemá, protože i ta původní výjimky pokrývala Velikonoce.


Co tedy na Velikonoce? Všeobecně platí, že v Německu se o Velikonočních svátcích smí jezdit s výjimkou nadrozměrných nákladů, podrobnosti na www.d365.cz/zakazy-jizdy
74 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol