Vyhledat

Dojazd a vykládka kamiónov 1. a 8. mája na Slovensku povolená

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR pre vozidlá nad 7,5 t a vozidlá nad 3,5 t s prípojným vozidlom výnimku zo zákazu jazdy na dojazd na 1. a 8. mája 2021. Výnimku zo zákazu tak majú vozidlá, ktoré prichádzajú do SR zo susedných štátov a ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území SR.