Vyhledat

Dostali jste výpověď. Jak vás chrání zákoník práce.

Jistota zaměstnání je věc ošemetná. Před pár měsíci byl na trhu velký nedostatek lidí, tak byla většina zaměstnanců poměrně klidná. Covid-19 lecos změnil. Nečekáme sice velkou vlnu propouštění, přesto zrovna ve vaší firmě může dojít ke zhoršení finanční situace, která mohla mít za následek ukončení pracovního poměru. S čím se můžete setkat?


1. Pokud zaměstnanec dostane výpověď, má také nárok na odstupné.

  • Zákoník práce stanovuje minimální výši odstupného, ale zároveň umožňuje smluvně částku zvýšit, případně stanovit odstupné i z jiného než zákonného důvodu. Zaměstnanec musí pro uplatnění odstupného dostat výpověď z důvodů (§ 52 písm. a) až d) zákoníku práce), kdy se stává zaměstnanec nadbytečným (organizační důvody), nebo pokud se jeho pozice ruší (přemisťuje).

  • Pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, náleží zaměstnanci jedno násobek průměrného výdělku. U pracovního poměru, který trval jeden až dva roky, náleží zaměstnanci dvojnásobek průměrného výdělku, a teprve až v případě pracovního poměru o délce minimálně dva roky náleží zaměstnanci trojnásobek průměrného výdělku.

  • Zaměstnanec by si měl uvedení nároku na odstupné ohlídat v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru.

2. Co když se stane, že zaměstnavatel nemá dost peněz na to, aby mzdu vyplatil.

  • Stát je schopný do určité míry finančně kompenzovat nesplacené nároky zaměstnance. Proto určitě tuto situaci nahlaste při evidenci na úřadu práce například.

  • V případě insolvence, může zaměstnanec uplatnit mzdové nároky nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za tři kalendářní měsíce. Ostatní nároky vůči zaměstnavateli můžete přihlásit do probíhajícího insolvenčního řízení přihláškou.

3. Výpověď nebo ukončení pracovního poměru dohodou?