Vyhledat

EÚ chce otevření hranic uvnitř unie co nejdříve to půjde.

Na svém zasedání dne 26. března 2020 se členové Evropské rady zavázali učinit vše nezbytné pro ochranu občanů EU a překonání krize a současně zachování evropských hodnot a způsobu života. 

Více než polovina členských států EU vyhlásila výjimečný stav. 

I když návrat k normálnímu stavu bude trvat velmi dlouho, je zřejmé, že mimořádná opatření omezující volný pohyb osob nemohou trvat stále. Je třeba průběžně posuzovat, zda jsou i nadále přiměřená, neboť naše poznatky o viru a onemocnění se vyvíjí. Koordinované postupné ukončování mimořádných opatření zavedených v souvislosti s COVID-19 je ve společném zájmu celé Evropy.