Vyhledat

EÚ chce otevření hranic uvnitř unie co nejdříve to půjde.

Na svém zasedání dne 26. března 2020 se členové Evropské rady zavázali učinit vše nezbytné pro ochranu občanů EU a překonání krize a současně zachování evropských hodnot a způsobu života. 

Více než polovina členských států EU vyhlásila výjimečný stav. 

I když návrat k normálnímu stavu bude trvat velmi dlouho, je zřejmé, že mimořádná opatření omezující volný pohyb osob nemohou trvat stále. Je třeba průběžně posuzovat, zda jsou i nadále přiměřená, neboť naše poznatky o viru a onemocnění se vyvíjí. Koordinované postupné ukončování mimořádných opatření zavedených v souvislosti s COVID-19 je ve společném zájmu celé Evropy. 


Kontroly na vnitřních hranicích by měly být zrušeny koordinovaným způsobem - Komise trvale spolupracuje s členskými státy na omezení dopadu znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích na fungování vnitřního trhu a na volný pohyb. Dopravní omezení a ochrana hranic uplatňované v současné době by měly být zrušeny, jakmile se epidemiologická situace v příhraničních regionech dostatečně sblíží a budou široce a odpovědně uplatňována pravidla omezení fyzického kontaktu. 

Komise již navrhla větší flexibilitu při uplatňování stávajících pravidel týkajících se letištních časů pro letecké společnosti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020.

K opětovnému otevření vnějších hranic a povolení vstupu nerezidentů EU do EU by mělo dojít ve druhé fázi, přičemž by se mělo brát v úvahu rozšíření nákazy mimo EU a nebezpečí jejího opětovného zavlečení.

Při hledání nejvhodnější posloupnosti kroků by se členské státy měly zaměřit na zvláštnosti různých kategorií činností, např.: 

  • školy a vysoké školy (se zvláštními opatřeními, jako jsou různé doby oběda, zvýšený úklid, menší třídy, větší využívání elektronického učení atd.)

  • obchodní činnost (maloobchod) s možným odstupňováním (např. maximální povolený počet osob atd.)

  • opatření v oblasti společenských aktivit (restaurace, kavárny atd.) s možným odstupňováním (omezená otvírací doba, maximální povolený počet osob atd.)

  • hromadné akce (např. festivaly, koncerty atd.)


Postupné opětovné zavádění dopravních služeb by mělo být přizpůsobeno postupnému rušení cestovních omezení a zavádění určitých druhů činností s přihlédnutím k úrovni rizika v dotčených oblastech. 

Hromadné dopravní prostředky by měly být opětovně zaváděny postupně s nezbytnými opatřeními zaměřenými na ochranu zdraví (např. snížení počtu cestujících ve vozidlech, častější spoje, vydávání osobních ochranných prostředků pro personál a/nebo cestující, používání ochranných bariér, poskytování hygienických/dezinfekčních gelů v dopravních uzlech a ve vozidlech atd.).

Naproti tomu by individuální doprava představující nízké riziko (např. osobní auta), měla být povolena co nejdříve

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_cs.pdf