Vyhledat

EU nesouhlasí s novinkou v Itálii - pokutama za rychlost na základě dat z tachografu

Pokuty za překročení rychlosti na základě údajů tachografu se nevyhnulo pozornosti od Evropské komise prostřednictvím formálního oznámení Itálie, která má odůvodnit legislativní pravomoc.

Brusel italské vládě připomněl, že Nařízení EU 165/2014, kterým se stanoví povinnosti a požadavky na konstrukci, instalaci, používání a zkoušení tachografů, přímo zakazuje použití údajů získaných z těchto přístrojů k udělování pokut za překročení limitů rychlosti. Avšak, italská legislativa toto umožňuje. Po tomto varování má italská vláda na reakci k vysvětlení dva měsíce, poté může Komise zaslat odůvodněné stanovisko, které by mohlo navrátit neoprávněné trestání do souladu s nařízeními EU.

Konkrétně tedy článek 41 nařízení EU 165/2014 stanoví

  • Členské státy stanoví, v souladu se svým vnitrostátním ústavním pořádkem, sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování

  • Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené, odrazující a nediskriminační a musí být v souladu s kategoriemi porušení stanovenými ve směrnici 2006/22/ES.

  • Stanovené sankce jsou nyní účinné, přiměřené, odrazující a nediskriminační a odpovídají kategoriím porušení uvedeným ve směrnici 2006/22/ES.

Poslední uvedená pravidla, která stanovují požadavky na kontroly a sankce v silniční dopravě a stanovují jako „porušení“ překročení mezních hodnot, nesmí být jinak upravována ani navyšována.


Před jízdou si zkontrolujte aktuální zákazy jízdy na www.d365.cz/zakazy-jizdy nebo se koukněte na první nabídky zaměstnání na www.d365.cz/jobs


180 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26