top of page
Vyhledat

Co znamenají ty zelené pruhy na hraničních přechodech? Praktické rady od Evropské komise

Zavedení hraničních kontrol výrazně zkomplikovalo volný pohyb zboží uvnitř Evropské unie.


Pro zajištění nepřetržitého fungování dodavatelských řetězců v celé unii požaduje Evropská komise zřízení tzv. zelených pruhů na všech hraničních přechodech a několik dalších opatření


  • Tyto hraniční přechody se zelenými pruhy by měly být otevřené pro všechna nákladní vozidla bez ohledu na to, jaké zboží přepravují.

  • Překročení hranice, včetně případných kontrol a zdravotních prohlídek, by nemělo trvat déle než 15 minut.

  • Kontroly a prohlídky by měly být prováděny tak, aby řidiči nemuseli vystupovat z vozidel a byli podrobováni pouze minimálním kontrolám.

  • Kontrola by měla sahat maximálně do předložení řidičského průkazu a v případě potřeby potvrzení od svého zaměstnavatele.

V návaznosti na videokonferenci ministrů dopravy EU, která se uskutečnila 18. března, zřídila Evropská komise síť národních kontaktních míst a platformu, pro poskytování informací o vnitrostátních dopravních opatřeních přijatých členskými státy v reakci na koronavirus.

Požadované změny pravidel:


  • zrušena pravidla týkající se cestovních omezení a povinná karanténa pracovníků v dopravě bez příznaků

  • státy neměly požadovat, aby u sebe pracovníci v dopravě měli lékařské potvrzení o svém dobrém zdravotním stavu

  • posílit hygienická a provozní opatření


12 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů. Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

bottom of page