Vyhledat

Evropská komise plánuje změny ve směrnici o řidičských průkazech

Na rok 2022 plánuje Evropská komise přepracování směrnice o řidičských průkazech. V této chvíli je těžké předpovídat, jak bude vypadat finální verze. Přesto již teď prosakují na povrchy některé návrhy, jako například:


  • snížení minimálního věku pro třídy C, CE pro doprovázející řidiče, na 17 let, s cílem zatraktivnit vstup do zaměstnání pro mladé lidi a absolventy škol

  • sladění pravidel pro získání řidičského průkazu se školami vychovávajícími řidiče z povolání, studenti musí mít možnost praxe

  • celoevropské sladění požadavků na zdravotní kritéria a zrakové testy

  • zavedení pravidel zaměřených na nové druhy pohonů vozidel i na vozidla s automatickými řídícími systémy