Vyhledat

Evropská komise poskytuje důležité objasnění ohledně uplatňování nařízení N561

Evropská komise poskytuje důležité objasnění ohledně uplatňování nařízení 1054/2020, které vstoupilo v platnost 20.8.2020 jako součást prvního balíčku mobility. První z otázek se týká zákazu pravidelného týdenního odpočinku v kabině a jak jej respektovat a jak jej prokazovat. Komise znovu opakuje, že týdenní odpočinek v délce nejméně 45 hodin musí být poskytován v „odpovídajícím ubytování“. Právní předpisy Společenství neposkytují seznam kritérií pro definování toho, zda je ubytování „přiměřené“, takže zde zůstává určitá flexibilita ohledně typu ubytování, které mohou řidiči využívat. Komise však upřesňuje, že čl. 8 odst. 8 jasně vyžaduje, aby ubytování poskytovalo odpovídající ubytovací zařízení s hygienickým zázemím. Zařízení by měla ponechat dostatek soukromí každému jednotlivci a dodává, že tato kritéria mohou splňovat různé typy ubytování, například hotel, pronajatý byt v motelu nebo soukromý dům. Druhá důležitá otázka se týká dokladu, že řidič odpočíval skutečně ve vhodném zařízení. Komise odpovídá, že čl. 34 třetí pododstavec nařízení EU 165/2014 stanoví, že státy nesmí vyžadovat, aby řidiči předkládali doklady potvrzující jejich činnost mimo vozidlo, přičemž upřesňuje, že to se týká také situace pravidelného týdenního odpočinku mimo vozidlo. Konkrétně Komise odpovídá, že kontrolní orgány odpovědné za uplatňování zákona nemohou požadovat, aby řidiči měli doklady prokazující, že jejich pravidelný týdenní odpočinek před silniční kontrolou nebyl řidičem tráven v kabině vozidla. Důsledkem toho je, že řidičům nebo zaměstnavatelům může být uložena pokuta za nedodržení zákazu čerpání pravidelného týdenního odpočinku (nebo odpočinku trvajícího více než 45 hodin jako kompenzace) ve vozidle, pouze pokud jsou přistiženi při tráveném týdenní odpočinku uvnitř vozidla v době kontroly. „Stručně řečeno, musí být přistiženi při činu“.


Přečtěte si i další informace k N561 na www.d365.cz/N561
778 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Eurowag přináší na trh rychlejší a bezpečnější platby přes mobilní aplikaci. Dle Eurowagu budete tankovat rychleji, jednodušeji a bezpečněji než kdykoli předtím. Jak to funguje Řidiči už nebudou muset