Vyhledat

Evropský parlament přijal nové označování pneumatik EU

Evropský parlament přijal 13.5.2020 nová pravidla pro označování pneumatik pro lehká a těžká vozidla, jak byla dohodnuta s Radou ministrů Evropské unie. Jaké bude mít pneumatika označení 1. QR KÓD - uvádí informace o

  • jménu výrobce, referenci, rozměru a třídě pneumatiky

  • palivovou účinnost (vliv na spotřebu PHM)

  • přilnavost k mokré vozovce

Štítky musí být pro spotřebitele jasně čitelné, musí být k dispozici kdekoli se prodávají pneumatiky a musí obsahovat snadno skenovatelný QR kód. 2. Mikroplasty - opotřebení pneumatik na silnici

  • Nařízení řeší tento problém zahrnutím parametrů najetých kilometrů a rozsahu opotřebení. K dispozici se hledají vhodné zkušební metody.

  • Protože přilnavost pneumatik může představovat 5 až 10 % spotřeby paliva vozidla, nový systém označování by mohl být úspěšný. Snížení emisí CO2 v odhadu 10 milionů tun a zvýšení obratu v tomto odvětví o 9 miliard EUR, dle propočtu Evropské komise

O čem bude pneumatika informovat Nový systém označování bude informovat spotřebitele o účinnosti, pokud jde o spotřebu paliva, přilnavosti za mokra a hluk ze silnice. Pozornost bude rovněž věnována protektorování s použitím požadavků na označování tohoto typu pneumatiky. Od kdy bude nařízení platné Označení bude povinné na pneumatikách těžkých užitkových vozidel od 1.5.2021.