Vyhledat

Francie dočasně zrušila omezení a zákazy jízd pro kamiony

Vyhláška ze dne 19.3.2020, která mění pravidla zákazu pohybu vozidel na území Francie

JORF č. 0070 platná ode dnes 21. března 2020, text č. 6, NOR: TRET2007404A


Tato vyhláška do 20.4.2020 ruší omezení a zákazy jízd o víkendu nebo ve svátek vozidel pro nákladní přepravu vyšší než 7,5 tuny na celém území Francie.


Vyhláška ze dne 20. března 2020, kterou se dočasně odchyluje od pravidel doby jízdy pro silniční přepravu zboží JORF č. 0070 platná ode dnes 21. března 2020, text č. 8, NOR: TRET2008129A


Tato vyhláška povoluje řidičům nákladní kamionové dopravy se odchýlit od současného nařízení 561/2006 (ES), a to takto na dobu 30 ti dnů:


  1. prodloužení denní doby řízení, v rámci limitu deseti hodin na den nebo jedenáct hodin denně dvakrát týdně;

  2. Prodloužení týdenní doby řízení, v rámci šedesáti hodin týdně a sto a dvou hodin během dvou po sobě následujících týdnů, za předpokladu, že tato zvýšení jsou v souladu s právními a regulačními ustanoveními týkajícími se pracovní doby a odpočinku, která se vztahují na vodiče.

V obou případech se toto nařízení týká v rámci vnitrostátní i mezinárodní kamionové dopravy na území Francie.

270 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol