Vyhledat

Francie - dokumenty ke vstupu pro řidiče i dopravce


Všichni cestující jsou povinni vyplnit a mít u sebe osvědčení odpovídající jejich účelu vstupu. Mezi ně platí pro řidiče osvědčení na mezinárodní cestu ze zahraničí do metropolitní Francie. V dokumentu musí být uveden důvod cesty. Musí být v tištěné podobě a vydána řidiči dopravcem před nástupem na jízdu, který jej musí předložit během kontrol při příjezdu do Francie.Výjimky z certifikátu jsou možné v souvislosti s:


  • Cestování mezi domovem a místem výkonu profesní činnosti, pokud jsou nezbytné pro výkon činností

  • Cestování za účelem nákupu dodávek nezbytných pro odbornou činnost a nákupu základních potřeb v zařízeních, jejichž činnosti jsou nadále povoleny

  • Konzultace a péče o pacienty s dlouhodobým stavem

  • Cestování z naléhavých rodinných důvodů, pomoc zranitelným osobám nebo péči o děti

  • Krátké výlety v rámci jedné hodiny denně a do maximálního okruhu jednoho kilometru kolem domu spojené buď s individuální fyzickou aktivitou lidí, s vyloučením jakéhokoli kolektivního sportovního tréninku a s jakoukoli blízkostí, nebo s potřebami domácích zvířat 

  • Soudní nebo správní předvolání

  • Účast na misích obecného zájmu na žádost správního orgánu


V situaci, kdy by snad neměl přístup dopravce k předání dokladu řidiči, je potřebné, aby řidič vyplnil alespoň čestné prohlášení: