Vyhledat

Francie nově klasifikuje nedodržení týdenního odpočinku jako trestní čin

Řidič se dostává do situace, kdy se jeho legislativní znalosti budou muset vyrovnat nejen s aktualizací Nařízení (EU) 561/2006. Důležité jsou i vnitřní úpravy ostatních států, jejichž územím se budete pohybovat jako profesionální řidič.

Jaká je ve Francii klasifikace přestupků

Přestupky jsou rozděleny do 5 tříd a jsou klasifikovány podle závažnosti. 1. třída je nejméně závažná a 5. třída je nejvážnější.

 • porušení pravidel prvních 4 tříd může vést k odebrání bodů řidiči podle rozsahu a závažnosti porušení

 • opakované a těžší přestupky mohou být s pevnou pokutou postoupeny k policejnímu soudu, který řeší například i pozastavení řidičského oprávnění.

 • trestné činy třídy 5 mohou mít za následek odebrání 6 bodů z řidičského průkazu a další závažnější tresty, které zpracovává Tribunál de Grande Instance.

Příklad přestupků, které jsou stanoveny za porušení pravidel 4. třídy

 • překročení denních dob řízení o dvě hodiny a méně

 • nedostatečná doba odpočinku

 • dvě hodiny a třicet minut chybí k dokončení běžného denního odpočinku nebo až dvě hodiny v případě zkráceného denního odpočinku

 • dvě hodiny chybí z devítihodinové denní doby odpočinku při řízení osádkou

 • porušení povinností zaznamenávat a kontrolovat dobu řízení a odpočinku

 • porušení povinnosti týdenního odpočinku

 • překročení povinnosti čerpat týdenní odpočinek o méně než dvanáct hodin po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku

Příklad přestupků, které jsou stanoveny za porušení pravidel 5. třídy

 • překročení doby řízení nad dvě hodiny

 • nedostatečná denní nebo týdenní doba odpočinku (nedostatečná doba odpočinku)

 • následující porušení povinností zaznamenávat a kontrolovat dobu řízení a odpočinku

 • jízda, bez oprávněného důvodu, několika záznamových listů stejným řidičem ve stejný den a nerespektování předpisů stanovených vyhláškou uvedenou v článku R3315-9

 • zjištění vazby mezi odměnami řidičů s ujetou vzdáleností nebo objemem přepravovaného zboží

 • společnost neuchovává záznamové listy, tištěné výstupy z tachografu a stažené údaje po dobu stanovenou v čl.33 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 Rada ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě

 • nepožádání o výměnu do sedmi kalendářních dnů od ztráty, odcizení nebo poškození karty řidiče

 • zneužití spínacího zařízení tachografu - rušení

 • neschopnost poskytnout informace týkající se aktuálního dne nebo jednoho z předchozích 56 dnů, jak stanoví Nařízení (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006 pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení

 • nemožnost předložit kartu řidiče