Vyhledat

Francie: pozor na namátkové kontroly

Správci Regionálního ředitelství provedli 4. června 2020 kontroly specifické pro zahraniční dopravce u Pontigny.  Maďaři, Poláci i Holanďané, na národnosti nezáleželo. Mnoho nákladních vozidel mezinárodních dopravců projíždí na trase, která vede z východní nebo severní Evropy do Francie nebo Španělska. Kontroloři pozemní dopravy byli přítomni u silnice RN 77 v Pontigny, aby prošli možné přestupky těchto projíždějících nákladních vozidel.  Kontroloři jsou oprávněni zaznamenat porušení podle mnoha předpisů. Především se jednalo o doby odpočinku a řízení řidiče, přepravy nebezpečných věcí nebo dokonce Zákoníku práce. K dispozici bylo i národní četnictvo, policie nebo celní orgány, které samy mají tuto pravomoc řešit. Kontrolovali též trestné činy související s evropskou kabotážní legislativou. Byly zaznamenány typické přestupky

  • špatné upevnění a uložení nákladu

  • nevyhovující technický stav vozidla, prošlé STK

  • nedodržování režimu práce řidiče

Pokuty musí řidič kamionu zaplatit okamžitě v hotovosti nebo platební kartou. Pokud odmítne, řidič potažmo dopravce na místě pokutu vystavenou uhradit, může kontrolor vozidlo v určitých případech odstavit anebo zabavit. Porušování předpisů, se budou kontrolovat i nadále. Mnoho řidičů zaměstnavatelé neseznámili s obnovou režimu po Covid-19. Jsou ochotní jezdit nadále s výjimkami, ale tyto již nejsou ve Francii povolené!   Situace se vrací do normálu. Blíží se prázdniny. Policie bude tlačit na co největší a nejrychlejší návrat zpět do normálu.

Proto doporučujeme řidičům: Zkontrolujte si platnost všech dokladů a určitě se neodchylujte od N561. Pokud to není nezbytně nutné.


Šťastnu cestu! Bon voyage!

#Francie #kamioňáci #řidičisobě #pokuty #regulace #prázdniny


31 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol