Vyhledat

Francie ruší omezení týkající se pohybu nákladních vozidel

Francouzské ministerstvo dopravy vydalo pokyny týkající se pohybu kamionů ve Francii. Ve Francii nebudou existovat žádná omezení týkající se oběhu nákladních vozidel. 


Řidič však bude muset mít dva zvláštní osvědčení o zproštění povinnosti. Osvědčení o zproštění povinnosti (ve francouzštině s  neoficiálním zdvořilostním překladem  v angličtině), které bude muset vyplnit řidič i zaměstnavatel pro pohyb kamionů po Francii.

  • Francouzský osobní doklad o zproštění povinnosti cestovat  (atestation de déplacement dérogatoire), který musí sám vyplnit a podepsat.

  • Francouzský profesní osvědčení o zproštění cesty  (justificatif de déplacement professnel), které vyplní a podepíše zaměstnavatel (tj. Řidič řidiče).

Řidiči musí mít francouzskou verzi těchto dvou podepsaných certifikátů s sebou vždy, když jsou na území Francie.

0 zobrazení0 komentářů