top of page
Vyhledat

I vaše firma již používá elektronický CMR?

Úmluva CMR stanovuje odpovědnost dopravce v zásadních otázkách za přepravovanou zásilku a dodání zboží. Nicméně v roce 2020 se mnozí podivují nad tím, proč ještě tak důležitý dokument obíhá v papírové podobě.

Ještě více překvapující je, že již v únoru 2008 byl k úmluvě CMR přidán protokol, který požadoval, aby bylo možné CMR spravovat elektronicky prostřednictvím „e-CMR“.


Tento produkt vstoupil v platnost dne 5. června 2011 a doposud přistoupilo 17 zemí:

  • Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Írán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Moldavsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Turecko

  • po schválení dodatkového protokolu k úmluvě CMR na konci loňského roku se Velká Británie stala 24. zemí, která umožňuje používání digitálních nákladních listů e-CMR v silniční přepravě zboží jako plně akceptovanou alternativu papírových nákladních listů

Společnost e-CMR byla oficiálně zahájena v lednu 2017 a vůbec první hraniční přechod používal elektronické nákladní listy mezi Španělskem a Francií, což dokazuje, že systém funguje a lze jej snadno implementovat a používat.

V tištěné podobě přináší nákladní list CMR nejen harmonizaci smluvních podmínek pro zboží přepravované po silnici, ale celkově usnadňuje přepravu zboží. Globální řešení e-CMR by zachovalo všechny tyto výhody, ale díky modernizaci systému by odstranilo náklady na papírování a manipulaci včetně rizika pro řidiče.

Klíčové jsou pro dopravce náklady spojené s e-CMR

  • odhad úspor - tato digitalizace je třikrát až čtyřikrát levnější než papírová podoba

  • rychlejší správa zadávání dat, bez manipulace s papírem, bez fyzických výměn, bez archivací fyzických dokumentů

  • rychlejší a snadnější fakturace

  • snížení nesrovnalostí při doručení a příjmu

  • nižší náklady spojené s pokutami řidičů i dopravců

Vyšší podpora a efektivita řidičů, dispečerů, fakturantek

  • přesnost dat, která vyplňují jen skutečně osoby znalé povahy a stavu zboží

  • kontrola a sledování zásilky

  • přístup k informacím a důkazům o vyzvednutí a doručení v reálném čase

Přechodem do elektronického formátu e-CMR mají tři strany zapojené do každé zásilky prospěch ze zvýšené celkové efektivity logistiky, což vede ke zvýšené hospodářské konkurence schopnosti. Konečným přínosem je vyšší bezpečnost na silnicích, protože e-CMR lze propojit s eCall, systémem pro nákladní automobily, který automaticky vytočí tísňové služby v případě dopravní nehody.


Jak to děláte ve vaší firmě?
460 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Všichni jste se pravděpodobně někdy setkali se situací, že zboží, jeho množství, váha, nebo stav uvedený na CMR neodpovídá skutečnosti. Co je v takové situaci potřeba dělat? V tomto článku najdete něk

bottom of page