Vyhledat

INCOTERMS® 2020, co že to vlastně je?

Co vám říkají INCOTERMS® a jaké jsou jeho novinky v roce 2020?


INCOTERMS® jednoduše a srozumitelně Při mezinárodním prodeji vznikla potřeba upravit vztahy mezi stranami, prodávajícím a kupujícím a dopravcem. Zároveň se určuje fyzické místo, kde dochází k převodu vlastnictví. Co musí smlouva obsahovat? Kdo nese přepravní a celní náklady, kdo nese rizika poškození zboží na která uzavírá záruku na pojištění?

Aby se tento úkol usnadnil, byla vytvořena pravidla INCOTERMS® Mezinárodní obchodní komorou. Tímto vznikla pravidla, pro obchodní podmínky, používaných v kupních smlouvách, kde se určují odpovědnosti, výdaje a rizika spojená s dodáním zboží.

Jaké konkrétní vztahy mezi prodejci a kupujícími pravidla INCOTERMS® regulují?

 • Místo, kde dochází k dodání zboží

 • Okamžik, kdy jsou rizika ztráty a škody přenesena z prodávajícího na kupujícího

 • Rozdělení nákladů na dopravu, clo a podobné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím

Nejedná se o přepravní smlouvu, upravuje pouze některé konkrétní aspekty kupní smlouvy.


Co pravidla INCOTERMS® nestanovují?

 • Platební podmínky a druh použité měny

 • Převod vlastnictví

 • Porušení kupní smlouvy

 • Záruky nabízené prodejcem

 • Zřeknutí se odpovědnosti

Pravidla INCOTERMS® nejsou povinná a nejsou přímo závazná. Liší se podle použitého způsobu přepravy převozu zboží. Úprava podmínek se provádí každých deset let, aby byly modernější a proveditelnější. Tím se reaguje na neustálé globální změny v mezinárodním obchodě. Mezi INCOTERMS® 2010 a INCOTERMS® 2020 nedošlo k žádným podstatným změnám.

Příklady změn v INCOTERMS® 2020

 • upravuje text na podrobnější a čitelnější články, jejich uspořádaní je logičtější

 • aktualizace vysvětlivky, které předcházíjí pravidlům

 • přejmenovává DAT (doručeno na terminál) na DPU (Doručeno na místo vyložení)

 • upravuje možnost zorganizovat dopravu vlastními prostředky

 • nově upravuje rozdíly pojistného krytí mezi CIP (Cost Insurance Freight) a CIF (Cost Insurance Freight). CIP se de facto stává pojištěním All Risks a CIF zůstává nezměněno a zaručuje minimální pojistné krytí

 • jasněji formuluje povinnosti souvisejících s požadavky na bezpečnost dopravy

Nechceme zde vysvětlovat pravidla INCOTERMS® dopodrobna. Jejich vysvětlení a pochopení je svým rozsahem otázkou na týdenní školení.

Pokud se řidič seznámí s pravidly INCOTERMS® 2020, může mu to usnadnit jeho práci a tím i přepravní společnosti.

Jsme řidiči a ne administrativní pracovníci, i když to tak skoro nikdy nevypadá. Kdy se to změní? A bude to k lepšímu?

Hezké páteční odpoledne všem a šťastnou cestu!

#regulace #incoterms #řidičisobě #kamionáci


59 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol