Vyhledat

Inspekce na Polsko-Německé hranici dohlíží na neoprávněnou kabotáž

Na německé straně byly 29.-30. září prováděny kontroly ve spolupráci spolkového úřadu pro přepravu zboží, který centrálně koordinoval zvláštní akci, různých policejních útvarů státu Braniborsko, státní kriminální policie v Braniborsku, Berlíně, Meklenbursko-Předním Pomořansku a Sasku.


Zvláštní pozornost byla věnována mezinárodní výměně a podpoře na místě ze strany zástupců polských kontrolních orgánů. Z kontrolorů na polské straně se zúčastnili zástupci inspekcja transportu drogowego - hlavní inspektorát pro silniční dopravu, polský partnerský úřad pro přepravu zboží, polských celních a sousedních vojvodských inspekcí.

Během opatření bylo zkontrolováno celkem 135 vozidel. Ve 38 případech byly shledány problémy týkající se naloženého zboží a dalších nedostatků, jako např. zajištění nákladu, technické problémy, mýtné. Rozsah opatření sahal od trestního oznámení až po zabavení celními orgány. Je třeba poznamenat, že výsledky kontroly prioritních akcí obecně nejsou reprezentativními výsledky, které umožňují vyvodit spolehlivé závěry o celkové situaci na silnicích. Společná kontrola se zástupci Polska, Německa a různých kontrolních orgánů poskytla účastníkům dobrý vhled do kontrolní praxe druhé strany. Pokračování těchto kontrol je plánováno i do budoucna.

Celkové výsledky kontrol jsou k zamyšlení:

  • 138 zaměstnanců německé dopravní a mýtné služby BAG zkontrolovalo téměř 1 000 vozidel

  • z nich 933 bylo zkontrolováno z hlediska souladu s předpisy upravujícími kabotáž

  • z těchto vozidel provedlo kabotáž celkem 225 vozidel a bylo zjištěno, že 70 z nich porušilo pravidla

  • během dvoudenních kontrol úředníci vybrali celkem 59 000 EUR

Na základě zveřejněných statistik poklesu některých významných dopravců v první polovině finančního roku 2020 a to nejen v Německu, byla ve firmách znát nejistota z poklesu jejich příjmu.