Vyhledat

Instrukce pro kamioňáky jedoucí do Belgie

Pro řidiče, přepravující potraviny, léky a další zboží pro supermarkety a lékárny platí výjimka z nařízení 561/ 2006. Přechodná tolerance platí od 19. 3. do 31. 3. 2020: Výjimky z nařízení 561/ 2006

Upřesnění z 19. 3. 2020: prodloužení tydenní doby řízení z 56 na 60; prodloužení doby řízení ve dvou týdnech z 90 na 96; možnost odložit týdenní odpočinek. Týká se řidičů, kteří přepravují léky a nezbytné zboží.

Řidiči musí na zadní stranu výpisu z tachografu uvést důvod odchýlky od běžně povolených limitů.

Výjimečné opatření je zavedeno s ohledem na stávající situaci. I nadále zůstává prioritou bezpečnost silničního provozu, tudíž řidič, který se cítí unaven, by neměl v jízdě pokračovat.