Vyhledat

Itálie - COVID news pro dopravce

Platí výjimka ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla. Pro vnitrostání dopravu na 14. a 25. 3., pro mezinárodní dopravu do dalšího ustanovení. Nákladní doprava je považována za ekonomicky zdůvodněnou aktivitu a řidiči při přepravě zboží jsou oprávnění vjíždět, vyjíždět a pohybovat se ve vyznačených karanténních oblastech za účelem přepravy, nakládky a vykládky zboží. Řidiči nákladní dopravy musí před vjezdem do karantény podepsat formulář https://info.odoprave.cz/data/files/cestne-prohlaseni-v-it-1056.pdf Řidič by u sebe měl mít dokumenty, prokazující nutnost vjezdu: formulář A1, kopie pracovní smlouvy, nákladní list CMR pro prokázání místa nakládky a vykládky.

51 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol