Vyhledat

Itálie - jízda kamionem do karanténních oblastí a 561

Pro vnitrostátní dopravu italská vláda pozastavila vynucování pravidel 561 na období 14. až 25. 3.2020. Pro mezinárodní dopravu jsou pozastavena do odvolání.

Nákladní doprava je považována za ekonomicky zdůvodněnou aktivitu a řidiči při přepravě zboží jsou oprávnění vjíždět, vyjíždět a pohybovat se ve vyznačených karanténních oblastech za účelem přepravy, nakládky a vykládky zboží.

Řidiči nákladní dopravy musí před vjezdem do karantény podepsat formulář. Řidič by u sebe měl mít dokumenty, prokazující nutnost vjezdu:

  • formulář A1

  • kopie pracovní smlouvy

  • nákladní list CMR pro prokázání místa nakládky a vykládky


Pokud byste narazili na jiné požadavky, dejte nám prosím vědět.

45 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol