Vyhledat

Itálie povolila jízdu kamionů o nejbližších nedělích a svátcích

Podpisem vyhlášky o výjimce ze zákazu jízdy se přepravci v Itálii budou moci volně pohybovat i v příštích několika dnech.


Zejména v neděli 28. března a ve dnech 2. až 6. dubna budou moci vozidla používaná k přepravě věcí s maximální přípustnou hmotností vyšší než 7,5 tuny jezdit bez omezení.


Uvolnění ze zákazu jízdy je nutné z důvodu krize Covid a nutnosti je usnadnit dopravnímu systém a toku vozidel.