Vyhledat

Jak se počítají tuzemské "diety"

Stravné "diety" pro zaměstnance na pracovních cestách Pro výpočet náhrad při tuzemských a zahraničních cestách zaměstnance vyšla vyhláška, č. 358/2019 s účinností od 1.1.2020.

Základ cestovní náhrady stanovené zaměstnanci podle Zákoníku práce § 163 odst. 1, který je upravuje, jsou stanoveny takto:

 • za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši


 1. 87 Kč v trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin

 2. 131 Kč v trvání pracovní cesty déle, jak 12 hodin a nejdéle však 18 hodin

 3. 206 Kč v trvání pracovní cesty déle jak 18 hodin

 • Snížení stravného pokud je zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci stravné:


 1. 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

 2. 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18

 3. 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Zákoník práce také definuje, pokud si nesjedná před vysláním zaměstnance na pracovní cestu zaměstnanec cenu vyššího stravného, než je stanovené v uvedených odstavcích, přísluší mu náhrada, jaká je zákonem stanovená.

 • Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 1. 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla

 2. 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla


Výše stravného se stanoví vždy za každou pracovní cestu samostatně, a to i v případech několika pracovních cest uskutečněných v jednom kalendářním dni. Při několikadenní pracovní cestě se, s výjimkou dvoudenní pracovní cesty, stravné stanoví za každý kalendářní den této pracovní cesty zvlášť.