Vyhledat

Jak se zachovat v případě poruchy tachografu nebo paměťové karty

Každé zařízení se může někdy porouchat, ne jinak tomu je i v případě tachografů. Není potřeba zoufat, i na takové situace se pamatuje a je pro ně řešení.

Na displeji můžete zobrazit čtyři typy zpráv. Od připomenutí budoucí přestávky, výstrahy předběžného charakteru porušení, výstrahy, kdy jste se dopustili již přestupku - například rychlosti. V případě poruch, je to velmi důležité, ovlivníte takto včas situaci, při které může dojít i na nechtěné pokuty.

Hlášení poruch tachografu

 • vnitřní porucha VU - vnitřní komunikační chyba tachografu

 • další kalibrace - je potřebné tachograf zkalibrovat v odborném servisu

 • přerušení napájení - pokud se v tachografu zobrazí tato výstraha, z hlediska Vaší ochrany před podezřením nad neoprávněnou manipulací a doporučením výrobce - navštivte servis. Může se jednat o jednu ze 2 situací: a) napájecí napětí tachografu je nižší nebo vyšší než limit pro jeho správnou funkci, nebo bylo přerušeno napájení; nebo b) elektrické napájení tachografu bylo přerušeno na dobu delší než 200 milisekund. Protáčecí napětí by takovou událost nemělo způsobit.

Chyby vadného snímače pohybu

Část tachografu vysílající signál odpovídající rychlost nebo vzdálenost ujeté vozidlem

 • chyba sekundárního snímače - z druhého snímače pohybu nejsou přijímána žádná nebo vadná data

 • ověření snímače selhalo - tachograf nedetekuje, nerozeznává nebo nemůže ověřit snímač pohybu

 • porucha kabelu snímače

 • komunikace snímače

 • dat snímače

 • integrity dat snímače - vnitřní chyba snímače

 • přenosu dat snímače - snímač rychlosti a tachograf spolu nekomunikují

 • snímač není připojen

 • příliš vysoký / nízký výkon snímače

 • chybí signál napájení snímače - snímač pohybu není napájen

 • konflikt pohybu vozidla - neshodná data primárního a druhého snímače pohyb

Postup v případě selhání tachografu

Jestliže dojde k poruše nebo vadné činnosti tachografu, nechá ho dopravce opravit schváleným montérem nebo dílnou, jakmile to okolnosti dovolí. Není-li vozidlo schopno se vrátit zpět do firmy dopravce do jednoho týdne ode dne poruchy nebo objevení vadné činnosti, musí být oprava provedena během cesty.

Hlášení poruch karty do digitálního tachografu

V důsledku nenačtení karty tachografem, jsou nejčastější hlášení

 • porucha ověřování karty 1

 • vysunutí karty bez uložení dat

 • poslední relace neuzavřena v p