Vyhledat

O kolik vám může zaměstnavatel krátit diety z pohledu zákona

Hodně z vás má nejasno ohledně krácení diet ze strany svého zaměstnavatele.

Dle § 166/1 písm. d) zákoníku práce platí, že při zahraniční pracovní cestě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci stravné ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Tato povinnost zaměstnavatele je pak konkretizována v § 163 a § 170 zákoníku práce. Dle § 170 platí, že zaměstnavatel má při vyslání zaměstnance na zahraniční pracovní cestu 2 možnosti, jak určit výši zahraničního stravného.

  • Zaměstnavatel může sjednat či určit před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, přičemž tato základní sazba musí činit nejméně 75 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát (viz příloha).

Připomínáme, že zaměstnanec má nárok na stravné dle výšeuvedeného popisu jen pokud v zahraničí strávil více než 18 hodin. Je potřeba rozlišovat krácené stravné kvůli tomu, že jste v zahraničí byli v daný den méně než 18 hodin a krácené stravné kvůli tomu, že vám zaměstnavatel vyplatil méně než je základní zákonná sazba stravného (musí vám vyplatit min. 75% základní sazby). Problematiku výpočtu stravného při méně než 18 hodinách strávených v zahraničí jsme popisovali v článku zde.


Pozor upřesnění v zákoníku práce:

  • Zaměstnanci nepřísluší zahraniční stravné po dobu návštěvy člena rodiny nebo po dobu dohodnutého přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (§ 170/6 zákoníku práce).

  • Z výše uvedeného, zaměstnavatel má více možností, jak výši zahraničního stravného limitovat, chcete li „krátit“. Vždy je však dobré, abyste si již před nástupem do zaměstnání ideálně i písemnou formou, ujasnili se zaměstnavatelem za jakých podmínek limituje stravné a kolik v každé situaci vám bude vyplaceno.


Dospějete li i po vysvětlení ze strany zaměstnavatele, že jste na výši zahraničního stravného limitováni jinak, než jste si společně ujednali, můžete se v této věci obrátit např. na naši online poradnu Řidiči sobě nebo místně příslušný inspektorát inspekce práce, který může u zaměstnavatele provést kontrolu. Není pak samozřejmě ani vyloučeno podání žaloby na úhradu nevyplaceného stravného. Než k tomuto ale přistoupíte, konkretizujte si podmínky se zaměstnavatelem. Většina zaměstnavatelů má vlastní účetní a vstřícnost, aby s vámi vyplácení stravného prošli, je na místě. Nebojte se požadovat přepočítání toho, co vás živí.
203 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26