Vyhledat

O kolik vám může zaměstnavatel krátit diety z pohledu zákona

Hodně z vás má nejasno ohledně krácení diet ze strany svého zaměstnavatele.

Dle § 166/1 písm. d) zákoníku práce platí, že při zahraniční pracovní cestě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci stravné ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Tato povinnost zaměstnavatele je pak konkretizována v § 163 a § 170 zákoníku práce. Dle § 170 platí, že zaměstnavatel má při vyslání zaměstnance na zahraniční pracovní cestu 2 možnosti, jak určit výši zahraničního stravného.

  • Zaměstnavatel může sjednat či určit před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, přičemž tato základní sazba musí činit nejméně 75 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát (viz příloha).

Připomínáme, že zaměstnanec má nárok na stravné dle výšeuvedeného popisu jen pokud v zahraničí strávil více než 18 hodin. Je potřeba rozlišovat krácené stravné kvůli tomu, že jste v zahraničí byli v daný den méně než 18 hodin a krácené stravné kvůli tomu, že vám zaměstnavatel vyplatil méně než je základní zákonná sazba stravného (musí vám vyplatit min. 75% základní sazby). Problematiku výpočtu stravného při méně než 18 hodinách strávených v zahraničí jsme popisovali v článku zde.


Pozor upřesnění v zákoníku práce:

  • Zaměstnanci nepřísluší zahraniční stravné po dobu návštěvy člena rodiny nebo po dobu dohodnutého přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (§ 170/6 zákoníku práce).

  • Z výše uvedeného, zaměstnavatel má více možností, jak výši zahraničního stravného limitovat, chcete li „krátit“. Vždy je však dobré, abyste si již před nástupem do zaměstnání ideálně i písemnou formou, ujasnili se zaměstnavatelem za jakých podmínek limituje stravné a kolik v každé situaci vám bude vyplaceno.


Dospějete li i po vysvětlení ze strany zaměstnavatele, že jste na výši zahraničního stravného limitováni jinak, než jste si společně ujednali, můžete se v této věci obrátit např. na naši online poradnu Řidiči sobě nebo místně příslušný inspektorát inspekce práce, který může u zaměstnavatele provést kontrolu. Není pak samozřejmě ani vyloučeno podání žaloby na úhradu nevyplaceného stravného. Než k tomuto ale přistoupíte, konkretizujte si podmínky se zaměstnavatelem. Většina zaměstnavatelů má vlastní účetní a vstřícnost, aby s vámi vyplácení stravného prošli, je na místě. Nebojte se požadovat přepočítání toho, co vás živí.