Vyhledat

Jak uspět při kontrole vozidla a mít vše co je potřeba

V případě kontroly musí být předloženo mnoho povinných dokumentů: Doklady Řidiče

 • Řidičský průkaz (s platnou lékařskou prohlídkou)

 • Osvědčení o pravidelném školení

 • Karta řidiče do DGT (I v případě analogového DGT)

 • Doklad o činnosti (aktuální den a 28 předchozích dní), potvrzení o nečinnosti, pokud není přítomno (některé státy jej stále vyžadují u řidičů například, kteří nemají v DGT dohranou činnost)

 • Doklad osvědčující pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a řidičem

Doklady vozidla

 • Osvědčení o registraci silničního motorového a přípojného vozidla

 • Platné STK kontroly (vozidlo + přívěs)

 • Platné pojištění silničního vozidla a přípojného vozidla

 • Daň z nápravy - dálniční poplatky

 • Osvědčení o schválení vozidla + nádrže a případně osvědčení o tonáži nádrže

 • Ověřená kopie licence EURO

 • Koncesní listina

 • Potvrzení o sociálním zabezpečení formulář A1

 • Systém certifikace podle 1073/2009 – pouze autobusová doprava

 • CEMT – Úmluva platná pro povolení mezinárodní kamionové dopravy

 • Nájemní smlouva v případě najatého vozidla

Doklady vozidla v případě nebezpečného zboží podléhající ADR

 • Přepravní list (národní nebo mezinárodní), pokud vozidlo není prázdné

 • Obchodní faktura

 • Celní doklady (TIR, DAU, T1, T2, EUR1, EUR2), jsou-li k dispozici

 • Zdravotní / veterinární podpůrné osvědčení, je-li použitelné

Pokud přepravujete nebezpečné zboží:

 • Bezpečnostní pokyny

 • Osvědčení o schválení přeprav ADR

 • Potting certifikát

 • Osvědčení o zajištění kvality

 • Osvědčení o školení řidiče

 • Osvědčení o shodě


Celní doklady

 • Karnet TIR - mezinárodní celní doklad Úmluva TIR 1975

 • Karnet CPD pro dočasný vývoz a dovoz vozidel

 • Karnet ATA jen dočasné vývozy

 • Doklad T1 a T2 

 • Objednávka


350 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol