Vyhledat

Je v Česku nedostatek pracovníků anebo nedostatek pracovních míst, která stojí za to?

Českou inflaci přifukuje nedostatek lidí na trhu práce. Vláda by měla podpořit pracovní imigraci - alespoň to říká ekonom v dnešním čánku v Hospodářské noviny.


Vede to prý ke specifické situaci na českém trhu práce (kolikrát jsem to jen slyšel, že český trh je "specifický"). Dle článku je charakterizován třemi velmi tvrdými parametry: vysokou zaměstnaností, nízkou mírou nezaměstnaností a vysokou mírou nabízených pracovních míst, která zůstávají „neobsazena“. Z finančního hlediska je pracovní trh „přehřátý“.


Čísla tomu napovídají. Je tomu ale opravdu tak? Je na našem trhu problém získat kvalitní pracovní sílu, protože na trhu opravdu je nedostatek pracovních sil (t.j. kdo může, ten má práci), anebo jen na našem trhu není dostatek pracovních příležitostí, o které mají lidi zájem? Není to tím, že naše firmy jsou nekonkurenceschopné vůči západní Evropě, protože zjistily, že namísto budování technologií, automatizace a digitalizace, která generuje vysoce kvalifikovaná a placená pracovní místa, dávají přednost superlevné, nekvalifikované pracovní síle?


Jsou to pracovní místa, o která pracovní trh nemá zájem (neplést si to s přehřátým pracovním trhem nebo nedostatkem pracovní síly) a tito lidé nemají jinou možnost, než dát přednost práci na OSVČ, nebo švarc systému, pokud nechtějí pracovat za žebráckou almužnu.


Jiné specifikum českého pravcovního trhu je pokřivený exekuční systém, který do náruče práce na černo (= peníze na ruku + minimální příjem na výplatní pásce) žene statisíce lidí, kteří pak chybí na trhu zájemců o slušná pracovní místa.


Dobrý příklad je mýtus o nedostatku profesionálních řidičů. Těch je u nás dost, jen málo z nich je ochotno pracovat za směšných podmínek, které jim zaměstnavatelé nabízí.


Nechceme opravdu řešit příčiny problémů namísto naříkání nad mýtem o nedostatku pracovních sil?


https://archiv.hn.cz/c1-67099870-ceskou-inflaci-prifukuje-nedostatek-lidi-na-trhu-prace-vlada-by-mela-podporit-pracovni-imigraci


#pracovnitrh #nedostatekpracovnichsil #trhprace #nezamestnanost #konkurenceschopnost

54 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol