Vyhledat

K výjimce vydané Policejním Prezídiem SK k svátku 1. a 15.9.2020

V návaznosti na dva stávající státní svátky ve dnech 1.9. a 15.9.2020, se rozhodlo Policejní Prezídium Slovenska zveřejnit výjimku, která napomůže řidičům v návratu domů.


Výjimka byla udělena na základě žádosti sdružení silničních dopravců ČESMAD Slovakia.

Výjimka je platná pro všechna nákladní vozidla na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích I. třídy a pro mezinárodní dopravu, jejichž cílem cesty je stanoviště vozidla nebo místo vykládky na území státu Slovenské republiky.

V tomto případě si vyhrazuje právo omezit řidiče v případě potřeby policie Slovenské republiky, či řidiče na cestě odklonit v případě bezpečnosti a plynulosti provozu.

Z dané výjimky vyplývá, že tranzit přes Slovensko není povolen. Jestliže však je cílem cesty řidiče obvyklé místo stanoviště dopravce, vozidla nebo vykládka, nikoliv však nakládka, smí se jet.


54 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol