top of page
Vyhledat

Kalendář zákazů jízdy v Evropě říjen 2022

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022


Německo

 • 3. října 2022 od 00:00 do 22:00;

 • 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dolním Sasku, Sasku, Sasku - Anhaltsku, Šlesvicku - Holštýnsku a Durýnsku

 • 1. listopafu 2022 od 00:00 do 22:00; svátek v Baden - Württembergu, Bavorsku, Severním Porýní - Falcku a Sársku


Francie

 • od 31. října 2022 22:00 do 1. listopadu 22:00;


Itálie

 • 1. listopadu 2022 od 09:00 do 22:00;


Lucembursko

 • od 2. října 2022 od 23:30 do 3. října 21:45 transit směrem na Německo;

 • od 31. října 2022 od 21:30, resp. 23:30 do 1. listopadu 2022 21:45 transit směrem na Francii, resp. na Německo


Jsou pro vás tyto informace užitečné? Příspěvkem 290 Kč nebo 75 Kč oceníte tento, i více než dalších 1100 článků, které si můžete přečíst na tomto informačním portálu pro řidiče kamionů. Platbu proveďte na účet č. 5682172389/0800 (IBAN: CZ19 0800 0000 0056 8217 2389) a VS 112365.


Rakousko

 • 3. října 2022 od 00:00 do 22:00 na vybraných silnicích;

 • 26. října 2022 od 00:00 do 22:00

 • 1. listopadu 2022 od 00:00 do 22:00


Polsko

 • 31. října 2022 od 18:00 do 22:00

 • 1. listopadu 2022 od 8:00 do 22:00


Slovensko

 • 1. listopadu 2022 od 00:00 do 22:00;


Slovinsko

 • 31. října 2022 od 8:00 do 21:00;

 • 1. listopadu 2022 od 8:00 do 21:00;


Španělsko

 • 1., 2., 8., 9., 12., 15., 16., 22., 23., 28., 29. a 30. října a 1. listopadu 2022 (na vybraných silnicích)


Česko

 • 28. října 2022 od 13:00 do 22:00;


Maďarsko

 • od 22. října 2022 22:00 do 23. října 2022 22:00 (jedna neděle letos);

 • od 31. října 2022 22:00 do 1. listopadu 2022 22:00;#italie #slovensko #cesko #nemecko #rakousko #francie #svycarsko #madarsko #slovinsko #spanelsko #polsko #svatky #statnisvatky #zakazyjizdy #kalendar

624 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na leden 2023. Upozornění: tyto zákazy jsou uvedeny na základě přehledů z roku 2022, je proto možné, že některé státy vyhlásí další zákazy pro leden 2023, které sem ná

bottom of page