Vyhledat

Kdo nejvíce pomůže řidičům?

Tuto otázku si klademe od té doby, co hledáme partnery ochotné podpořit Dispečink365, abychom mohli poskytovat informace řidičům zdarma.


Mluvíme s mnoha lidmi a firmami o našem záměru a úplně všem se myšlenka řidičské komunity a informací zdarma velmi líbí. Když však příjde diskuse na finanční podporu, tam diskuse končí. Zcela jistě na tom má svůj podíl Covid-19 a velmi osekané rozpočty na cokoliv, co nemá rychlou návratnost. Snad se to časem zlepší. Naše výzva "nekoukejte na čísla, udělejte něco pro řidiče kamionů" zatím tedy nenašla správného adresáta.


Doporučení se točí kolem 4 hlavních variant:

  • zavřete to - dávat něco řidičům zdarma nemá smysl

  • nedělejte to zdarma - všechno spoplatněte

  • prodejte to Česmadu

  • přesvěčte řidiče, aby se podíleli na financování - jenom oni získají nejvíce z dobrých informací - co bude, když ty informace nebudou mít?

Připravovaný projekt Řidiči sobě chce jít dál ve snaze o zlepšení pracovních podmínek řidičů, zejména v oblasti právního poradenství a pomoci řidičům v problémech. Nic z toho ale nebude fungovat pokud se nám společně nepodaří přesvědčit větší část řidičské komunity, aby projekt podpořili. V některých diskusích padly návrhy udělat sbírku na crowdfundingových portálech, ale ptáme se "proč by měli cizí lidé (kteří nejsou řidiči kamionů) mít větší zájem přispět řidičům, než samotní řidiči?" Je nás tady na FB ve 2 skupinách kolem 10 tisíc, je to obrovská skupina lidí se společným zájmem něco pro sebe udělat.


My věříme, že to v nás, řidičích, je a dokážeme táhnout za jeden provaz. Věříme taky, že se přidají i dispečeři a malí dopravci, kterých je tady čím dál víc. Přidejte se k nám na www.d365.cz/clenstvi, případně pošlete libovolnou částku na náš účet 294051689/0300, VS 112365. Mimochodem těší nás, že již máme první členy, k členovi 0001 napíšeme separátně.
9 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol