Vyhledat

Kdy je možné přerušení odpočinku řidičem bez rizika pokuty

Přerušit přestávku či dobu odpočinku za účelem přeparkování vozidla podle článku 4 písm. d) a f) nařízení (ES) 561/2006 řidič za jistých okolností může, aniž by byl pokutován. Obecně platí, že přerušení přestávky nebo odpočinku je jasným porušením předpisu. Kdy tedy a za jakých podmínek toto lze učinit a jak vyřešit situaci, aby nebyl řidič pokutován při budoucí kontrole? K přeparkování vozidla může dojít v důsledku:

  • mimořádných a nevyhnutelných okolností

  • objektivních a naléhavých důvodech


Na místech:

  • parkovištích a místech k parkování určených

  • zastávkách (autobus)

  • v pohraničních oblastech


Oprávněn nařídit přeparkování vozidla a přerušit tím řidičovu přestávku nebo odpočinek smí:

  • Policie nebo jiný orgán (např. požární sbor, orgány silniční správy, celní úředník a podob.)

Pokud řidič přerušil přestávku nebo odpočinek na několik minut v důsledku nařízení orgánu neměl být za přerušení pokutován. Pokud taková situace totiž vznikne, musí kontrolní orgány členského státu poskytnout určitou přípustnou odchylku na základě posouzení konkrétní situace a zaznamenané přerušení odpočinku nebo přestávky musí řidiči zaznamenat a potvrdit na zadní stranu výtisku z digitálního tachografu. Pokud je to možné, příslušný orgán, který nařídil řidiči přeparkování vozidla, zaznamenané údaje potvrdí. Výjimkou je:

  • pravidlo pro cestu trajektem – čl. 9 odst. 1)
38 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26